Trimrom

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Trimrommet vil være åpent i sommerferien og følge hallens reduserte åpningstider. Gjelder kun for betalende gjester (månedskort/Folkekortet). Forutsetningen er at dere må forhåndsbooke tid og at dere følger våre smitteverntiltak. Ring tlf. 976 31 668 for å booke tid.

Åpningstider

Treningsrommet følger vanligvis hallens ordinære åpningstider. Dere er ansvarlig for å desinfisere og tørke av apparater og gulv. Vi holder generelt renhold.

Maks 5 stk i trimrommet samtidig.

Priser

Enkeltadgang:      50,-

Månedskort:         200,-

Barn under 16 år må ledsages av voksne.

Henvend deg til vaktmester for kjøp av adgangsbillett eller månedskort.