Trimrom

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Trimrommet er åpent og følger hallens åpningstider. Gjelder kun for betalende gjester (drop in/månedskort/Folkekortet).

Åpningstider

Treningsrommet følger vanligvis hallens ordinære åpningstider. Dere er ansvarlig for å desinfisere og tørke av apparater og gulv. Vi holder generelt renhold.

 

Priser

Enkeltadgang:      50,-

Månedskort:         200,-

Barn under 16 år må ledsages av foresatte.

Henvend deg til vaktmester for kjøp av adgangsbillett eller månedskort.