Koronaviruset

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Hjertelig velkommen til Randaberg Arena

På grunn av situasjonen med korona har vi for en periode noen begrensninger:

 • Max  4 personer i golfsimulatoren
 • Trimrommet er åpent fra kl. 7-16
 • Kiosken er stengt
 • Garderober ved nødvendig bruk
 • Skal du bare se på så vurder om det er strengt tatt nødvendig. Ta kontakt om du er i tvil 🙂

 

Vi ønsker deg en trygg og trivelig tid i arenaen hos oss!

Overordnende smitteverntiltak i Randaberg Arena

LANG ÅPNINGSTID

 • Anlegget tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hallen er det begrensning på totalt antall samtidige gjester. Kontakt vaktmester for info.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå unødvendig opphold i hallen.

 

REGISTERING

 • Alle spillere/trenere/foreldre blir registert i forkant av hver kamp. Andre besøkende i f eks trimrom og golfsimulator registerer sitt besøk ved ankomst.  Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en oversikt over besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Trimrom, golfsimulator, garderober og toaletter desinfiseres etter faste intervaller.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare er kontanter fjernet som betalingsmiddel. Gjester må betale med kort.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 13/8-20