Koronaviruset

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Hjertelig velkommen til Randaberg Arena

Vår store glede og største prioritet er å legge til rette for fotball i arenaen.

For å hjelpe klubber/lag og egne ansatte med å opprettholde smittevernet har vi endret treningstidene.

Sjekk treningstidene her.

 

Dette gjelder i Randaberg Arena per 9. november:

 • Avvikling av treninger for personer under 20 år fortsetter etter gjeldende smittevernregler.
 • Treninger for voksne (over 20 år) er avlyst, med unntak av der hvor gruppene er maksimalt 10 personer, og enmetersregelen kan overholdes.
 • Ikke kom for tidlig til arenaen for oppstart
 • Max 35 personer pr 7’er bane til trening.
 • Det kan være flere lag fra samme klubb innenfor samme 7’er bane, men begrensing totalt vil være 35 stk. Skillevegger for 5’er bane blir ikke tatt ned.
 • Kom inn gjennom hoved inngang og alle benytter seg av antibac som står plassert ut
 • Baller vaskes før bruk i «ballvasker» som står ved inngangen til banen
 • Gå til den 7’er banen dere har fått tildelt langs tribunen
 • Prøv å reduser antall foreldre til treninger, de kan sitte på tribunen ved den banen dere disponerer. De må registrere seg ved ankomst på SMS (roll up med info ved inngang). Sitter med min 1 meters avstand på tribunen.
 • Alle mål som har vært benyttet skal settes tilbake på plass og desinfiseres (desinfisering og filler er plassert langs veggen i gule bokser) før dere forlater hallen.
 • Lag/trenere/foreldre skal være ute av tildelt trenings felt og hallen minst 5 minutter før neste trening starter.
 • Dere går ut av hallen ved å benytte nærmeste nødutgang, ikke gjennom hoved inngang til arenaen.

 

Ellers:

 • Er du ikke helt i form så utsetter du besøket
 • Hold 1 meters regelen om du er tilskuer/foreldre.
 • Max  4 personer i golfsimulatoren.
 • Det vil inntil videre ikke være mulig å bestille barnebursdager og andre gruppearrangement.
 • Trimrommet er åpent fra kl. 7-16, max 5 personer samtidig. Vurdering foretas kontinuerlig om det skal stenges.
 • Det er laget egne regler for skoler/klubber og publikum. Ta kontakt for å vite mer.
 • Vi oppfordrer til å unngå unødvendig besøk.
 • Ta hensyn til hverandre

 

Vi ønsker deg en trygg og trivelig tid i arenaen hos oss, og husk, ALT BLIR BRA IGJEN !

Overordnende smitteverntiltak

LANG ÅPNINGSTID

 • Anlegget tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hallen er det begrensning på totalt antall samtidige gjester. Kontakt vaktmester for info.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå unødvendig opphold i hallen.

 

REGISTERING

 • Alle spillere/trenere/foreldre blir registert i forkant av hver kamp. Andre besøkende i f eks trimrom og golfsimulator registerer sitt besøk ved ankomst.  Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en oversikt over besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Trimrom, golfsimulator, garderober og toaletter desinfiseres etter faste intervaller.
 • Lag, skoler og andre som benytter banen må benytte ball vasker før og etter bruk samt desinfisere mål.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelses glass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 23/10-20