Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Hvem kan søke treningstid?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Randaberg Arena har satt opp. Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene.  Barn og ungdom tilhørende klubber i eierkommunene får benytte Randaberg Arena gratis så lenge lagene selv ikke tar deltakeravgift. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid.

Treningstid i ukedager: KVELD

De faste treningstidene er tildelt for 2021 basert på søknader. Ønsker du å sjekke om det er noe ledig tar du kontakt med oss. Når det gjelder treninger/kamper i helgene sjekker du bare helgeaktiviteten vår og ser om det er noe ledig eller kontakter oss.

 

Treningstid i ukedager: DAG

Ønsker du treningstid på dagtid?

Kontakt oss direkte på e-post randaberg@folkehallene.no.

Aktiviteter: HELG

Ta kontakt om dere ønsker å ha :

  • vanlig trening
  • treningskamper
  • turneringer
  • fotballskoler

Listen med tildelte tider over helgeaktiviteter er tilgjengelig på nettsiden vår.

Dere kan til enhver tid kontakte oss etter fristen for å booke ledig tid.

E-post randaberg@folkehallene.no. Tlf. 976 316 68.

 

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Randaberg Arena må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.