Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Hvem kan søke?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Randaberg Arena har satt opp. Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes,Sola og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene.  Barn og ungdom tilhørende klubber i eierkommunene får benytte Randaberg Arena gratis så lenge lagene selv ikke tar deltaker avgift. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid.

Treningstid ukedager kveld

Søknadsskjema til treningstider for 2019 finner du her. 

Vi har nå tildelt trenings tider i ukedagene men ta kontakt med oss om det er noen muligheter for dag eller kveld.

Treningstid dagtid

Ønsker du treningstid på dagtid. Kontakt oss direkte på e-post randaberg@folkehallene.no.

Aktiviteter helg

Søknadsskjema til helgeaktiviteter finner du  her.

Her får du opp et excelark hvor hver måned ligger inne. Lagre excelarket på din pc. Legg inn aktiviteter på de datoene du ønsker og fyll inn informasjon. Deretter sender du excelarket på e-post til randaberg@folkehallene.no.

Søknadsperioden for aktiviteter i helger gjelder fra januar 2019 til og med siste helg i juni 2019. Søknadsfrist er 23.11.2018 og tildeling 10.12.2018.

Dere kan til enhver tid etter søknads perioden søke om mer tid. Det betyr at alt som er ledig kan bli deres men dere må sende oss en forespørsel. Søknader innen frist vil bli prioritert.

For spørsmål kontakt oss gjerne på tlf. 976 31 668.

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Randaberg Arena må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.