Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Trenings tider for ukedager.

Vi har tildelt treningstider i Vår Energi Arena Randaberg i ukedagene for 2022, men gi oss en lyd om dere allikevel ønsker å komme inn.

For helgene så er det mulig å benytte ledige tider, sjekk «helgeaktiviteten» for å se hva som er ledig og hvilke tider som er booket.

Ta kontakt med oss om dere ønsker å ha trenings tider i uke dagene eller helgene.

 

Ønsker du treningstid på dagtid?

Kontakt oss direkte på randaberg@folkehallene.no

Hvem kan søke treningstid?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Vår Energi Arena Randaberg har satt opp. Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene.  Barn og ungdom tilhørende klubber i eierkommunene får benytte Randaberg Arena gratis så lenge lagene selv ikke tar deltakeravgift. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Vår Energi Arena Randaberg må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.