Husregler

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Parkering

Biler skal parkeres på oppmerket parkeringsplass.  Sykler skal parkeres i sykkelstativ.

Orden i garderoben og i hallen

Kontakt vaktmester for nøkkel til garderobe. Tilbakelevering av nøkkel skjer etter at garderobe er ryddet, sopt og alt boss er fjernet.

Ballspilling skal kun skje på banen, ikke ved tribune eller garderobe/gang.

Snus , tyggegummi, brus og mat er forbudt på banen.

Ved brannalarm er trener/lærer ansvarlig for å få alle spillere/deltakere ut via nærmeste nødutgang, husk også å sjekke garderober. Oppstilling er parkering plass.

Orden på banen

Trening skal foregå på det feltet som er anvist. Alle mål settes inntil vegg etter bruk og det skal ryddes opp på treningsfeltet.

Kun vann er lov på banen, mat og annen drikke benyttes i tribunen eller i cafeen.

Snus og tygge gummi skal ikke benyttes på banen og spytting er ikke ønskelig på kunstgresset.