Kontakt oss

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Kontakt oss!

Randaberg Arena
Torvmyrveien 24
4070 Randaberg

Tlf.  976 31 668

E-post: randaberg@folkehallene.no

Parkering

Det er tilrettelagt for bilparkering utenfor arenaen. Parkeringen er ikke avgiftsbelagt.

Fakturaadresse

EHF til org. nr. 926 142 380

Folkehallene IKS v/Stavanger kommune fakturamottak
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Faktura må merkes med følgende:

  • Bestillerens navn
  • Hvilken hall varen/tjenesten er levert til
  • Leveringsadresse