Smitteverntiltak

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Disse reglene gjelder nå

De nasjonale smitteverntiltakene innført med gyldighet fra 14/01-22 og frem til begynnelsen av februar, gjør at følgende nå gjelder for Randaberg Arena.

Vi følger treningstider som er tildelt både på dagtid og kveldstid under forutsetning av at retnings linjene nedenfor blir fulgt.

Barn og unge under 20 år

Ikke møt opp for tidlig til trening, og forlat banen 5 minutt før trenings tid slutt.

Barn og unge kan trene organisert (skole, klubb) , men maksimalt omtrent 20 spillere , på samme bane (gjelder for 5’er 7’er og 11’er bane innen for skillevegger. Har du 1 stk 7’er bane tilgjengelig til trening kan denne deles opp i 3 stk 5’er baner med skille vegger.

Kamper er tillatt

Turneringer utgår fremdeles.

Voksne over 20 år

Treninger og kamper utgår.

Toppidrett

Toppidrett kan gjennomføres som normalt. For detaljer på hva som regnes som toppidrett, se egen nyhetssak på regjeringen.no

 

Trimrom kan ha maks fem personer inne samtidig. Hold 1 meters avstand

Golfsimulator kan bookes og brukes som normalt maks fire personer inne samtidig. Hold 1 meters avstand

 

Antallsbegrensninger

Randaberg Arena er forpliktet til å legge til rette for at det er mulig å holde 1 meters avstand ved opphold i anleggene. Bruk munnbind. Dermed gjeninnføres antallsbegrensninger per lokale/areal:

  • Møterom 1 – maks 25 stk. ingen utleie
  • Møterom 2 – maks 10 stk. ingen utleie
  • Trimrom maks 5 stk.
  • Golfsimulator maks 5 stk.
  • Tribune maks 30 stk. må du følge ditt barn så registrer deg ved ankomst og bruk munnbind.

 

Bruk av garderober

Garderober vil kun holdes åpne når det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer unngås.

 

Folkehallenes smitteverntiltak

Disse er oppdatert 14/01-22, og du kan lese dem her