Koronaviruset

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

RANDABERG ARENA ER NÅ ÅPEN FOR ORGANISERT AKTIVITET

Randaberg Arena har de siste  ukene være påvirket av smittebegrensende tiltak i forbindelse med koronaviruset (COVID-19)

Vi har nå åpnet opp for barnehage/FFO/skole på dagtid med redusert antall deltakere på banen og sentrale smittebegrensende tiltak under aktiviteten. I tillegg har vi åpnet opp for treninger for lag og klubber på ettermiddag og kveldstid. Dette under de samme restriksjoner.

For å komme inn til avtalt tid, vennligst kontakt vaktmester på tlf. 976 31 668.

Ønsker du å booke organisert aktivitet i Randaberg Arena under gjeldende bestemmelser, kontakt oss på tlf. eller e-post randaberg@folkehallene.no.