Begrenset aktivitetstilbud

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Randaberg Arena har begrenset åpningstid og aktivitetstilbud frem til 25. januar 2021

Vi følger nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.

Derfor vil vi til enhver tid åpne/stenge for aktiviteter basert på disse tiltakene.

På grunn av nye tiltak i forbindelse med Covid-19 ser vi oss nødt til å redusere åpningstiden og aktivitetene frem til 25. januar.

Følg med på nettsiden for informasjon angående nye retningslinjer og smitteverntiltak.

Smitteverntiltak i Randaberg Arena

Vår store glede og største prioritet er å legge til rette for fotball i arenaen. Men nå må vi ta et skippertak frem til 25.01.2021. Det innebærer at vi stenger for all organisert trening for både barn og voksne.

 

Dette gjelder i Randaberg Arena fra 04 januar 2021:

 • Vi har åpent fra 07.00 – 16.00
 • Vi skal avhjelpe noen skoler med klasser (begrenset antall) når det gjelder friminutt o.l. Alle smittevern tiltak oppfylles
 • FFO under de samme restriksjonene som SFO får benytte oss fra kl 13.30 – 16.00
 • Golfsimulator og trimrom er stengt
 • Ingen organisert fotballaktivitet i helgene eller på kveldstid
 • En klasse er en kohort og skal være innenfor en bane med skillevegg. Det skal være lærer til stede i hver kohort.
 • Ingen felles kontaktpunkter mellom elevene i kohorten.
 • Prøv å holde elevene borte fra skilleveggene.
 • Ikke benytt tribunen, kun banen som dere har fått tildelt
 • Det vil ikke bli utlevert utstyr fra RA i denne perioden.
 • Avstands regelen gjelder til enhver tid, kontakt er ikke lov
 • Ball spill er lov men ikke med hender/hode kontakt, kun bena, og det skal holdes meter avstand.
 • Antibac må benyttes på vei inn i hallen.
 • Lærer må være tilstede før elevene kommer inn.

 

Ellers:

 • Er du ikke helt i form så utsetter du besøket
 • Det vil inntil videre ikke være mulig å bestille barnebursdager og andre gruppearrangement.
 • Det er laget egne regler for skoler/klubber og publikum. Ta kontakt for å vite mer.
 • Vi oppfordrer til å unngå unødvendig besøk.
 • Ta hensyn til hverandre

 

Vi ønsker deg en trygg og trivelig tid i arenaen hos oss, og husk, ALT BLIR BRA IGJEN !

Overordnende smitteverntiltak

LANG ÅPNINGSTID

 • Anlegget tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hallen er det begrensning på totalt antall samtidige gjester. Kontakt vaktmester for info.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå unødvendig opphold i hallen.

 

REGISTERING

 • Alle spillere/trenere/foreldre blir registert i forkant av hver kamp. Andre besøkende i golfsimulator registerer sitt besøk ved ankomst.  Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en oversikt over besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Golfsimulator, garderober og toaletter desinfiseres etter faste intervaller.
 • Lag, skoler og andre som benytter banen må benytte ball vasker før og etter bruk samt desinfisere mål.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelses glass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 23/10-20