Randaberg Arena er åpen

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Randaberg Arena er åpen for treninger og kamper for barn og unge.

Vi har nå åpent i trimrom, golf simulator, trening og kamper (lag kan spille mot andre lag i egen kommune) for barn og unge. Fra og med 27 mai kan det spilles mot lag fra andre kommuner. Skoler og barnehager har full tilgang på dagtid.

Oppdatert 23 mai: Fra og med torsdag 27 mai tillates det Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå.

Oppdatert 18. mai: Vi åpner trimrom for brukere på tvers av kommunegrensene. Betingelse er forhånds booking og at smittevern tiltakene blir overholdt i trimrommet.

Oppdatert 12. mai: Vi åpner golfsimulatoren fra og med tirsdag 18 Mai.

Oppdatert 06. mai: De 4 Jærkommunene lemper på tiltakene og går over til nasjonale restriksjoner.
Vi åpner nå opp for treningskamper for lag (barn og unge) i samme kommune, samt intern kamper i samme klubb.
Starter fra og med fredag 07. Mai. Les mer hvilke retningslinjer som gjelder nedenfor.

Oppdatert 06. mai: Nasjonale restriksjoner, tiltakene gjelder fra og med fredag 07. mai. 

Oppdatert 04. mai: Fortsetter med lokale restriksjoner, tiltakene gjelder til og med 06. mai. 

Oppdatert 27. april: De 4 Jærkommunene har besluttet å fortsette med restriksjonene frem til og med 05. mai. Dermed er det ingen endringer i Randaberg Arena. Les nedenfor om hva vi kan tilby av aktiviteter.

Oppdatert 23. april: Vi åpner trimrommet på dagtid frem til 16.00 i ukedagene. Forutsetningen er at dere er bosatt i Randaberg Kommune og ringer 976 31 668 for å forhånds booke tid.

Oppdatert 16. april: Det er nå ikke lov med treningskamper for barn og unge i Randaberg Arena. Dette gjelder også internkamper i egen klubb. I tillegg stenger vi trimrommet. Treninger for klubber og aktivitet for skoleklasser (barn og unge) er i orden under stort fokus på kohort-inndeling. Trimrom er også stengt i RA fra og med 16.04.

Oppdatert 13. april: De nasjonale innstrammingene som ble vedtatt 25/3 blir videreført fra og med 14/4 i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert.

 

Gjeldende retningslinjer:

 • Skoler og barnehager tilhørende i kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg kan benytte anlegget, så lenge en ikke blander grupper fra ulike klasser/skoler.
 • Organiserte treninger for barn og unge under 20 år kan gjennomføres i klubber tilhørende kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. Det er viktig at en ikke blander spillere eller lag fra ulike klubber i ulike kommuner.
 • Vi har fremdeles stengt for senior fotball.
 • Treningsrom er åpent på dagtid frem til 16.00 i ukedagene. Forutsetningen er at dere er bosatt i Randaberg Kommune og ringer 976 31 668 for å forhånds booke tid.
 • Golfsimulator – stengt.
 • Fra 0g med fredag 07.05 er det nå lov med treningskamper for barn og unge i Randaberg Arena mellom klubber fra samme kommune. Internkamper i egen klubb er dermed også lov. Treninger for klubber og aktivitet for skoleklasser (barn og unge) er i orden under stort fokus på kohort-inndeling. Meld fra til oss på forhånd om dere ønsker å spille kamp i egen trenings tid.
 • For å beholde alle aktivitetene under gode smittevern tiltak til trygghet for både dere og oss så ønsker vi så få tilskuere/foreldre som mulig. Beklager dette. Men det gjør at vi kan prioritere og legge til rette for aktivitetene til barn og unge.

Vi håper som alle andre at behovet for tiltak vil avta fremover, men først må vi gjennom denne perioden. Hold ut!

 

Smitteverntiltak i Randaberg Arena

 

Smittevernregler ved treninger:

 • Ikke kom for tidlig til arenaen for oppstart.
 • Max 35 personer pr 7’er bane til trening, max 20 spiller pr 5’er bane.
 • Kom inn gjennom hoved inngang og alle benytter seg av antibac som står plassert ut.
 • Reduser antall foreldre til treninger/kamp til et minimum. De som må være med registrerer seg ved ankomst på SMS (roll up med info ved inngang). Sitter med min 1 meters avstand på tribunen. Max en tilskuer pr spiller.
 •  Ingen trenings kamper tillates, heller ikke intern kamper.
 • Til 5’er og 3’er kamper hvor skille vegger er nede anbefaler vi at de spilles uten foreldre. Årsaken er antall tilskuere og ikke minst at det ikke er lov å stå rundt banene, kun være i tribunen.
 • Alle mål som har vært benyttet skal settes tilbake på.
 • Lag/trenere/foreldre skal være ute av tildelt trenings felt og hallen minst 5 minutter før neste trening starter.
 • Dere går ut av hallen ved å benytte nærmeste nødutgang, ikke gjennom hovedinngang til arenaen.

Ellers:

 • Er du ikke helt i form så utsetter du besøket.
 • Det er laget egne regler for skoler/klubber og publikum. Ta kontakt for å vite mer.
 • Vi oppfordrer til å unngå unødvendig besøk.
 • Ta hensyn til hverandre.
 • En klasse er en kohort og skal være innenfor en bane med skillevegg. Det skal være lærer til stede i hver kohort.
 • Lærer/trener må være tilstede før elevene kommer inn.

 

Vi ønsker deg en trygg og trivelig tid i arenaen hos oss, og husk, ALT BLIR BRA IGJEN!

Overordnende smitteverntiltak

LANG ÅPNINGSTID

 • Anlegget tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hallen er det begrensning på totalt antall samtidige gjester. Kontakt vaktmester for info.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå unødvendig opphold i hallen.

 

REGISTERING

 • Alle spillere/trenere/foreldre blir registert i forkant av hver kamp. Andre besøkende i golfsimulator registerer sitt besøk ved ankomst.  Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en oversikt over besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Golfsimulator, garderober og toaletter desinfiseres etter faste intervaller.
 • Lag, skoler og andre som benytter banen må benytte ball vasker før og etter bruk samt desinfisere mål.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelses glass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 06/05-21