Randaberg Arena er åpen for barn og unge

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Randaberg Arena er åpen for trening for barn og unge. Gjelder for klubber/skoler i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg Kommune

Oppdatert 16. april: Det er nå ikke lov med treningskamper for barn og unge i Randaberg Arena. Dette gjelder også internkamper i egen klubb. I tillegg stenger vi trimrommet. Treninger for klubber og aktivitet for skoleklasser (barn og unge) er i orden under stort fokus på kohort-inndeling. Trimrom er også stengt i RA fra og med 16.04.

Oppdatert 13. april: De nasjonale innstrammingene som ble vedtatt 25/3 blir videreført fra og med 14/4 i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert.

Oppdatert 06. april: Ny vurdering skal foretas av nasjonale myndigheter senest 14/4-2021.

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

Foreløpige retningslinjer:

 • Skoler og barnehager tilhørende i kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg kan benytte anlegget, så lenge en ikke blander grupper fra ulike kommuner.
 • Organiserte treninger for barn og unge under 20 år kan gjennomføres i klubber tilhørende kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. Det er viktig at en ikke blander spillere eller klubber fra ulike klubber i ulike kommuner.
 • Treningsrom er stengt.
 • Golfsimulator – stengt, foreløpig frem til 26.04.2021.
 • Det er nå ikke lov med treningskamper for barn og unge i Randaberg Arena. Dette gjelder også internkamper i egen klubb. I tillegg stenger vi trimrommet. Treninger for klubber og aktivitet for skoleklasser (barn og unge) er i orden under stort fokus på kohort-inndeling. 

Vi håper som alle andre at behovet for tiltak vil avta fremover, men først må vi gjennom denne perioden. Hold ut!

 

Se for øvrig gjeldende smitteverntiltak nedenfor.

Smitteverntiltak i Randaberg Arena

 

Smittevernregler ved treninger:

 • Ikke kom for tidlig til arenaen for oppstart
 • Max 35 personer pr 7’er bane til trening, max 20 spiller pr 5’er bane
 • Kom inn gjennom hoved inngang og alle benytter seg av antibac som står plassert ut
 • Reduser antall foreldre til treninger/kamp til et minimum. De som må være med registrerer seg ved ankomst på SMS (roll up med info ved inngang). Sitter med min 2 meters avstand på tribunen. Max en tilskuer pr spiller
 •  Ingen trenings kamper tillates, heller ikke intern kamper.
 • Til 5’er og 3’er kamper hvor skille vegger er nede anbefaler vi at de spilles uten foreldre. Årsaken er antall tilskuere og ikke minst at det ikke er lov å stå rundt banene, kun være i tribunen
 • Alle mål som har vært benyttet skal settes tilbake på
 • Lag/trenere/foreldre skal være ute av tildelt trenings felt og hallen minst 5 minutter før neste trening starter.
 • Dere går ut av hallen ved å benytte nærmeste nødutgang, ikke gjennom hovedinngang til arenaen.

Ellers:

 • Er du ikke helt i form så utsetter du besøket.
 • Det er laget egne regler for skoler/klubber og publikum. Ta kontakt for å vite mer.
 • Vi oppfordrer til å unngå unødvendig besøk.
 • Ta hensyn til hverandre.
 • En klasse er en kohort og skal være innenfor en bane med skillevegg. Det skal være lærer til stede i hver kohort.
 • Lærer/trener må være tilstede før elevene kommer inn.

 

Vi ønsker deg en trygg og trivelig tid i arenaen hos oss, og husk, ALT BLIR BRA IGJEN!

Overordnende smitteverntiltak

LANG ÅPNINGSTID

 • Anlegget tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hallen er det begrensning på totalt antall samtidige gjester. Kontakt vaktmester for info.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå unødvendig opphold i hallen.

 

REGISTERING

 • Alle spillere/trenere/foreldre blir registert i forkant av hver kamp. Andre besøkende i golfsimulator registerer sitt besøk ved ankomst.  Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en oversikt over besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Golfsimulator, garderober og toaletter desinfiseres etter faste intervaller.
 • Lag, skoler og andre som benytter banen må benytte ball vasker før og etter bruk samt desinfisere mål.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 2 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelses glass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 13/04-21