Randaberg Arena er åpen

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

OBS!

Vi flytter litt rundt på ting her på hjemmesiden, men vi har ikke fjernet noe! Når vi er ferdige blir det lettere for deg å finne frem.

Nyhet!

Vi starter opp igjen med kamper og treninger fra og med mandag 16. august 2021. Senior lag og bedrifter kan gi gass.

Vi kommer til å beholde noen korona restriksjoner frem til midten/slutten av september,  det vil være:

 • Ikke møt opp for tidlig til kamp eller trening
 • Husk 1 meters regelen
 • Max 2 personer (tilskuere) pr spiller til kamp eller trening, er dere ikke registrert med laget så er det fint om dere registrerer dere ved ankomst, via SMS. (Eventuell smittesporing)
 • Vi låner fremdeles ikke ut utstyr til lag eller skoler.

Dette vil være de siste rest av restriksjonene, bortsett fra vanlige hygiene regler, og i tillegg så er kiosken åpen som normalt igjen 🙂

Smitteverntiltak i Randaberg Arena

Smittevernregler ved treninger:

 • Ikke kom for tidlig til arenaen for oppstart.
 • Max 30 personer pr 5’er bane .
 • Kom inn gjennom hoved inngang og alle benytter seg av antibac som står plassert ut.
 • Reduser antall foreldre til treninger/kamp til et minimum. De som må være med registrerer seg ved ankomst på SMS (roll up med info ved inngang). Sitter med min 1 meters avstand på tribunen. Max 2 tilskuere pr spiller.
 • Alle mål som har vært benyttet skal settes tilbake på.
 • Lag/trenere/foreldre skal være ute av tildelt trenings felt og hallen minst 5 minutter før neste trening starter.

Ellers:

 • Er du ikke helt i form så utsetter du besøket.
 • Vi oppfordrer til å unngå unødvendig besøk.
 • Ta hensyn til hverandre.
 • Lærer/trener må være tilstede før elevene kommer inn.

Vi ønsker deg en trygg og trivelig tid i arenaen hos oss, og husk, ALT BLIR BRA IGJEN!

Gjeldende Nasjonale regler og anbefalinger

Folkehallene forholder seg til de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer her.

Overordnede smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

REGISTERING

 • Alle gjester registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift. smittesporing. Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en umiddelbar oversikt over de enkelte besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

DESINFISERING

 • Aktivitetsflater desinfiseres etter faste intervaller. Personlig utstyr som utleveres i Folkehallene, blir desinfisert før ny bruk.

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

KONTANTFRIE ANLEGG

 • Vi tar i mot kontanter, men oppfordrer sterkt betaling med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys, for å unngå smitte.

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 18/08-21