Søknad aktivitet helg

Åpningstider

Søknadskjema

Søknadsfrist innen 01.12.2017. Perioden det kan søkes for er fra Januar 2018 til og med Juni 2018. Vi ønsker at det er en person som er ansvarlig fra hver klubb som sender inn søknad for alle lag i egen klubb. 

Prioritering og tildeling av tid:

 Følgende vektlegges ved prioritering mellom ulike søkere:

 • Alle kan søke om tildeling av tid til arrangement og kamper/turneringer og trenings samlinger. Men klubber som er registrert i Norges Fotballforbund og tilhører eier kommunene blir prioritert.
 • Det kan søkes om en generell tildeling fra klubbene, for eksempel annen hver helg, 2 timer, hel bane. Dere står da fritt etter tildeling til å tildele dette til lag i egen klubb. Vi skal ha beskjed innen 2 uker før aktiviteten hvilke lag som kommer og om det er trenings samling/treningskamp etc.
 • Vi kan dele hallen inn i 8 stk. 5’er baner eller 3stk. 7’er baner. Dette må dere ta hensyn til når dere søker. Det er ikke noe problem å være opp mot 20 – 25 spillere (ungdom/senior) på et 7’er felt for trenings samling.
 • Ønsker dere spesielle aktiviteter som turnering/kamper/fotballskoler/o.l. så må dette spesifiseres med dato, klokkeslett og beskrivelse på aktiviteten.
 • Idretter som hører inn under hallenes primære idretter prioriteres.
 • Arrangementer for utøvere i alderen 6-19 år prioriteres fremfor voksen.
 • Etter tildeling så vil det fremdeles være mulig å søke om ledige tider for alle klubber og lag. Søknader innen frist vil bli prioritert, etter tildeling så vil ledige tider bli merket grønt og disse er det mulig å få tildelt.

Øvrige betingelser:

 • Søknader fra klubber/lag utenfor eierkommunene skal betale vederlag til hallen etter nærmere avtale.
 • Dersom arrangementer avlyses med mindre enn 3 ukers varsel skal det betales et gebyr på kr 1000,-
 • All aktivitet for fotball lag for barn og ungdom opp til 19 år tilhørende i eier kommunene er gratis, så fremt det ikke blir tatt deltaker avgift fra spillere/lag/klubber. Da skal folkehallene ha 20 %. Senior lag må betale for helge aktiviteter.
 • For øvrige priser, sjekk vår hjemmeside under priser.
 • Åpningstider for helger er lørdag 09.00 – 18.00, søndag 10.00 – 18.00 Kan endres ved avtale.
 • Randaberg Arena har retnings linjer overfor arrangør ved større arrangement, disse kan fås ved henvendelse til Randaberg Arena.

Last ned søknadsskjema Helg i boksen til høyre og fyll inn all ønsket aktivitet for perioden, og send til Randaberg@folkehallene.no.