Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Hvem kan søke treningstid?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Randaberg Arena har satt opp. Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene.  Barn og ungdom tilhørende klubber i eierkommunene får benytte Randaberg Arena gratis så lenge lagene selv ikke tar deltaker avgift. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid.

Treningstid ukedager kveld

Søknadsskjema til treningstider for 2020 finner du her. 

Søknadsfrist: 18.11.2019.

Treningstidene vil være tildelt, og informasjon vil være sendt ut innen 09.12.2019.

Tidene er tildelt, lurer dere på om det er noe ledig så ta kontakt med oss.

Treningstid dagtid

Ønsker du treningstid på dagtid. Kontakt oss direkte på e-post randaberg@folkehallene.no.

Aktiviteter helg

 

Søknadsskjema til helge aktiviteter høsten 2020 finner du her.

Dette gjelder for:

  • vanlig trening
  • treningskamper
  • turneringer
  • fotballskoler

Søknadsfrist: 12.06.2020. Søker dere innen søknadsfristen blir dere prioritert.

Deretter legger vi ut listen med alle helge aktivitetene på vår hjemmeside.

Dere kan til enhver tid kontakte oss etter fristen for å booke ledig tid.

E-post randaberg@folkehallene.no. Tlf. 976 31668.

 

Tider for helgeaktiviteter vil være tildelt, og informasjon vil være sendt ut innen juni 2020.

Ønsker du å booke tid i helger i 2020, kontakt oss.

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Randaberg Arena må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.