Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Hvem kan søke?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Randaberg Arena har satt opp. Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid.

Treningstid ukedager kveld

Søknadsskjema til treningstider for 2018 finner du her. 

Legg inn info og treningstider, og trykk «send». Randaberg Idrettsråd v/Jon Rønning mottar søknaden. Søknadfrist er 17.11.2017. Tildeling vil skje 01.12.2017 og klubbene vil bli tilskrevet.

Treningstid dagtid

Ønsker du treningstid på dagtid. Kontakt oss direkte på e-post randaberg@folkehallene.no.

Aktiviteter helg

Søknadsskjema til helgeaktiviteter finner du  her.

Her får du opp et excelark hvor hver måned ligger inne. Lagre excelarket på din pc. Legg inn aktiviteter på de datoene du ønsker og fyll inn informasjon. Deretter sender du excelarket på e-post til randaberg@folkehallene.no.

Søknadsperioden for aktiviteter i helger gjelder fra august 2018 til og med 3 helg januar 2019. Søknadsfrist er 04.06.2018 og tildeling 15.06.2018.

Dere kan til enhver tid etter søknads perioden søke om mer tid. Det betyr at alt som er ledig kan bli deres men dere må sende oss en forespørsel. Søknader innen frist vil bli prioritert.

Vi ønsker at det er en person i hver klubb sender inn felles søknad for sine lag.

For spørsmål kontakt oss gjerne på tlf. 976 31 668.

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Randaberg Arena må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.